LKS Ocice w Raciborzu

O projekcie

Chcemy w ramach PUCHARU 1000 GOLI pozyskać środki na rozbudowę zadaszenia trybuny klubowego boiska o kolejny(e) segment(y), aby zapewnić kibicom jak najlepsze warunki do oglądania sportowych widowisk! Robimy to, aby posuwać się do przodu – szarpnąć, i ciągnąć, przyśpieszać i gnać według ustalonego rozkładu jazdy - z modernizacją infrastruktury obiektu, jak na „Lokomotywę z Tuwima” przystało!

O klubie

Nasz klub nazywają „Lokomotywą z Tuwima”, bo gramy pod tym adresem! LKS Ocice w Raciborzu istnieje od 1949 r. Klub funkcjonuje jako amatorski klub jednosekcyjny, organizuje zajęcia sportowe i uczestniczy w rozgrywkach w piłce nożnej prowadzonych przez Podokręg Racibórz Śląskiego Związku Piłki Nożnej. LKS Ocice w bieżących rozgrywkach sezonu 2021/2022 reprezentują 4 drużyny: Orliki E1, Juniorzy Młodsi B1 i 2 drużyny seniorów – LKS Ocice w klasie B i LKS Ocice II w klasie C. Klub w swojej działalności skupia się na upowszechnianiu aktywności fizycznej, wpływającej na na rozwój kondycji zawodników. Szczególne miejsce w strukturze klubu zajmują drużyny dzieci i młodzieży, którym klub stara się zapewnić możliwie wysoką jakość szkolenia piłkarskiego w celu osiągania jak najlepszych wyników sportowych. Starania te dotyczą zarówno treningu ogólnego, jak i treningów specjalistycznych na poszczególnych pozycjach.

Zgłoś swój projekt
i dołącz do konkursu!

Zgłoś projekt

Dodatkowe informacje

Klub korzysta w rozgrywkach piłkarskich z boiska sportowego użyczanego przez ZSP2 w Raciborzu. Celem klubu są działania na rzecz podnoszenia standardu użytkowanego obiektu sportowego. W 2019 roku klub uzyskał środki finansowe na wykonanie projektu budowlanego całości zadaszenia trybuny, z czego w 2021 r. wykonano pierwszy segment zadaszenia - a do wykonania pozostały jeszcze cztery.

W kategorii "Infrastrukturalne"

Wszystkie projekty

W kategorii "Wszystkie"

Wszystkie projekty
Puchar 1000 goli