MKS Szczawno-Zdrój

O projekcie

Projekt „O zdrowie podopiecznych dbamy – torbę medyczną i przeszkolenie z pierwszej pomocy już posiadamy – cały Dolny Śląsk” zakłada zakup dużych toreb medycznych dla klubów sportowych z Dolnego Śląska, a także przeszkolenie trenerów i kierowników drużyn z tych klubów, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W chwili obecnej jesteśmy na etapie realizacji takiego projektu na terenie swojego miasta i najbliższych okolic. Otrzymaliśmy wsparcie i wraz z współpracującą z nami firmą przeszkolimy 30 trenerów z pierwszej pomocy, którzy również otrzymają dla swojego klubu torby medyczne. Nasz projekt cieszy się tak ogromną popularnością, że chcielibyśmy rozszerzyć go na cały Dolny Śląsk i wspomóc także inne kluby. Miejsca na szkolenie zostały zarezerwowane praktycznie w 3 dni, więc widać ogromną potrzebę tego typu działań wśród klubów przede wszystkim z niższych lig, które nie koniecznie dysponują dużymi budżetami i nie zawsze mogą sobie pozwolić na wysłanie swoich trenerów, na takie szkolenia. Jako prezes klubu MKS Szczawno-Zdrój pragnę, aby wszyscy zawodnicy trenujący w naszym klubie mieli zapewnioną doraźną pomoc przedmedyczną, w postaci odpowiednio przeszkolonego trenera / opiekuna, który na każdym treningu, meczu, czy turnieju, będzie posiadał przy sobie odpowiedni sprzęt medyczny w postaci odpowiednio wyposażonej apteczki. Posiadanie apteczki jest poniekąd wymogiem, przy organizacji zawodów sportowych, jednak w sytuacji, w której klub posiada kilka grup szkoleniowych, różnie z tym bywa. W klubach z niższych lig, jest to zazwyczaj jedna, przechodnia apteczka, która nie zawsze wystarcza na zabezpieczenie wszystkich spotkań, które odbywają się w tym samym czasie. W tej sytuacji zaczyna się niepotrzebne kombinowanie, często drużyny jeżdżą bez odpowiednio wyposażonej apteczki, co w przypadku wystąpienia kontuzji, może mieć negatywne skutki nie tylko dla kontuzjowanego zawodnika, ale również dla klubu. Średnio w klubach piłkarskich, koszykarskich, czy siatkarskich jest 5 grup treningowych, od tych najmłodszych, do seniorów. Dlatego uważam, że każda z tych grup, powinna posiadać swoją apteczkę, która była by przypisana do danej grupy, co raz na zawsze załatwiło by problem z brakiem apteczki. Dodatkowo, na ławce trenerskiej, powinna siedzieć osoba, która w sytuacjach wystąpienia wypadku, czy kontuzji podczas treningu lub meczu będzie potrafiła zaopatrzyć poszkodowanego. Bezpieczeństwo zawodników, powinno być priorytetem dla wszystkich klubów sportowych. Z doświadczenia wiem jednak, że w związku z małą świadomością u trenerów i zarządzających klubami, jakie ryzyko dla zawodników i klubu niesie za sobą niedostosowanie się do wymogów regulaminowych dotyczących zabezpieczenia medycznego, wiele klubów bagatelizuje ten problem i stara się działać na zasadzie – jakoś to będzie. W związku z tym do realizacji projektu „O zdrowie podopiecznych dbamy – torbę medyczną i przeszkolenie z pierwszej pomocy już posiadamy – cały Dolny Śląsk” chciałbym zaprosić kluby z Dolnego Śląska. Ilość klubów oraz trenerów zaproszonych do współpracy uzależniona będzie oczywiście od wysokości otrzymanego wsparcia, jednak każda ilość przeszkolonych osób z pierwszej pomocy przedmedycznej będzie dla mnie satysfakcjonująca, bowiem będzie to oznaczało, że przybyło osób przeszkolonych i świadomych swoich umiejętności, które mogą się przydać w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia swojego podopiecznego. Celem tej współpracy ma być bowiem uświadomienie trenerom i przedstawicielom klubów, jak ważne jest to, aby klub spełniał wymogi regulaminowe, był wyposażony w odpowiedni sprzęt medyczny w postaci toreb medycznych, a także posiadał wykwalifikowaną kadrę trenerów, którzy będą potrafili udzielić pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia niespodziewanego zdarzenia z udziałem ich podopiecznych. Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą kluby sportowe, trenerzy, czy kierownicy drużyn, natomiast pośrednimi zawodnicy trenujący w tych grupach, czyli bardzo duża grupa odbiorców projektu. Po szkoleniu kluby będą miały zapewnione odpowiednie wyposażenie medyczne na swoich treningach i meczach, a ich grupy młodzieżowe będą trenowały pod okiem trenerów, którzy przeszli szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Szybka reakcja w przypadku kontuzji, może w znacznym stopniu ograniczyć jej skutki, dlatego bardzo ważnym elementem jest odpowiednia wiedza i dostęp do sprzętu mogącego wspomóc podejmowane działania, przez trenera-ratownika.

O klubie

MKS Szczawno-Zdrój jest klubem z 36-letnią tradycją. Przez te wszystkie lata podstawową dyscypliną sportową w klubie była piłka nożna. W swojej 35-letniej historii klub prowadził zajęcia sportowe w różnych sekcjach, takich jak choćby tenis stołowy, karate, czy szachy, które są do dnia dzisiejszego bardzo popularne w naszym mieście. W chwili obecnej w klubie funkcjonują 2 sekcje: piłki nożnej i koszykówki. Podstawowymi celami klubu zgodnie ze statutem są: 1. Organizowanie zajęć sportowych dzieciom, młodzieży i mieszkańcom gminy, 2. Aktywizacja miejscowej społeczności do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, 4. Organizowanie działalności sportowej dla mieszkańców gminy, 5. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i sportowymi działającymi na terenie Gminy Szczawno-Zdrój, 6. Udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe. Klub po problemach organizacyjnych, jakie przechodził kilka lat temu systematycznie staje na nogi. Dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych za sekcję koszykówki, klub stał się rozpoznawalny i szanowany wśród innych klubów z tego środowiska w naszym regionie. Oprócz doskonałych występów seniorów w III lidze, także bardzo dobre wyniki osiągały grupy młodzieżowe naszych koszykarzy. Nasza ciężka praca została dostrzeżona po raz pierwszy pod koniec 2018 roku, kiedy to Dolnośląski Związek Koszykówki powierzył nam organizację 3 Dolnośląskiej Galii Koszykówki Młodzieżowej. Ten gest podziałał na klub bardzo mobilizująco i zachęcił do jeszcze cięższej pracy. Na początku 2019 roku został powołany nowy zarząd, który podjął szereg działań polepszających organizację pracy i funkcjonowanie klubu, zwłaszcza sekcji piłki nożnej i szkolenia dzieci i młodzieży. Pozyskano zdolnych trenerów, którzy fachowo trenują młodych sportowców, wpajając im wiele wartości, które kształtują młodego człowieka. Trenerzy uczą młodych adeptów piłki nożnej zdrowego i higienicznego trybu życia oraz współzawodnictwa, z zachowaniem wszystkich zasad Fair Play. Staramy się podejmować działania, które zapobiegają wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych zamieszkujących w naszej gminie. Oprócz tego szukamy innowacji, jak choćby zorganizowany w czerwcu 2019 roku „I Turniej FIFA 2019 o Puchar Prezesa MKS-u Szczawno-Zdrój”. E-sport jest prężnie rozwijającą się dyscypliną w naszym kraju, a nasz klub chce iść z duchem czasu, dlatego otworzyliśmy sekcję e-sportową, która w 2020 roku święciła już swoje pierwsze sukcesy. Nasi zawodnicy zdobyli „Mistrzostwo Europy Drużyn Polonijnych FIFA 20”, czy też zostali wicemistrzem Dolnego Śląska w turnieju „ZINA E-sport CUP Klubowe Mistrzostwa Dolnego Śląska FIFA 20”. Rok 2019 przyniósł nam również organizację gry miejskiej „Rodzinne pożegnanie lata”, którą przygotowaliśmy razem z radną Rady Miasta Szczawna-Zdroju. Mieliśmy okazję zorganizować również szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 210 mieszkańców naszego miasta, a także pozyskać środki na zakup 10 defibrylatorów AED, które rozlokowane sa w naszym mieście. Angażujemy się w tego typu akcje, ponieważ zależy nam na integracji z mieszkańcami miasta, a także przekazywaniu cennej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Nasze działania są już doceniane w mieście, czego efektem było zdobycie 3 miejsca w Plebiscycie Gazety Wrocławskiej na Najlepszego Działacza Sportowego na Dolnym Śląsku, przez Pawła Danielaka, który wynosi nasz klub na wyżyny jeśli chodzi o medialność i pomysłowość. Dziś MKS Szczawno-Zdrój jest stawiany za wzór w naszym regionie, jeśli chodzi o sprawy promocyjno-reklamowe, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Nie tylko nasza postawa organizacyjna została zauważona, ponieważ sportowo również cały czas się rozwijamy. Przede wszystkim duże postępy poczynili nasi młodzi koszykarze, z których 3 powoływanych było regularnie do Reprezentacji Dolnego Śląska, a oprócz tego nasi młodzi, 14 letni zawodnicy mieli już okazję zadebiutować na parkietach III ligowych, w rozgrywkach seniorskich. Rozwój klubu idzie więc w dobrym kierunku, widzimy to zarówno po wynikach sportowych, jak i po funkcjonowaniu klubu. Oznacza to, że cel przywrócenia świetności klubu z uzdrowiska, jaki wyznaczył sobie na początku 2019 roku nowy zarząd jest realizowany w dobry i konsekwentny sposób i jest to dobrym prognostykiem na kolejne lata działalności klubu.

Zgłoś swój projekt
i dołącz do konkursu!

Zgłoś projekt

Dodatkowe informacje

Koszt szkolenia jednej grupy 30 trenerów i wyposażenie ich w profesjonalne torby medyczne dla klubów, to ok. 13000zł. Życzyłbym sobie, aby realizując projekt, mógł przeszkolić jak największą ilość takich grup, bowiem wiem, jak ważna jest umiejętność ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

W kategorii "Społeczno-kulturalne"

Wszystkie projekty

W kategorii "Wszystkie"

Wszystkie projekty
Puchar 1000 goli